Harrysong x Zlatan – Chacha Remix Lyrics [Intro] Ooooo oh ooo oh Ibile Sister Brother, Chacha Kapaichumarimarichopaco Aaayiin Oh [Chorus] You want goody bag *Ibile* (Chacha) See your goody bag *Jomo* (Chacha) Take my goody bag (Chacha) Better goody bag *Aayin*...